Ford Fiesta và thời gian bảo trì

Ford Fiesta và thời gian bảo trì


Trong giai đoạn bảo trì (km): một so sánh giữa chiếc xe Ford Fiesta trong các lớp học.

Ford Fiesta. Thời gian bảo trì mỗi 15.000 km hoặc 9 tháng  hơn tại các đại lý ủy quyền Ford Việt Nam trên toàn quốc. Giảm tần số của dịch vụ, bao gồm cả chi phí bảo trì. Tiết kiệm thời gian quý báu của bạn.

Thương hiệu

Bảo dưỡng (km).

Ford Fiesta.Mỗi 15.000 km / 9 tháng.
Thương hiệu A.Mỗi 10.000 km / 6 tháng.
Nhãn hiệu B.Mỗi 10.000 km / 6 tháng.


Tags: Bảo dưỡng, fiesta, bảo trì ford fiesta, bảo hành ford, thời gian thay nhớt ford fiesta, kiểm tra xe fiesta, đại lý bảo dưỡng xe ford fiesta.
                    

                 

Related Posts

Ford Fiesta và thời gian bảo trì
4/ 5
Oleh