Chi Phi Lăn Bánh Xe Ford Transit Tiêu Chuẩn 2016 tại Sài Gòn

Bảng Chi Tiết Báo Giá Ford Transit 2016 Giá Lăn Bánh

Chi Phi Lăn Bánh Xe Ford Transit Tieu Chuẩn 2016
BẢNG TÍNH CHI PHÍ
TRANSIT 16 CHỖ TIÊU CHUẨN
Chi tiết Trả thẳng (100%) Trả góp (20%)
Giá xe   
Giá xe 830,000,000
Vay NH 664,000,000
Còn lại       166,000,000
Trước bạ  17,120,000
Đăng kiểm 330,000
Bảng số  150,000
Bảo hiểm dân sự 5 chỗ (bắt buộc) 2,820,000
Phí dịch vụ đăng ký 

Bảo trì đường bộ
3,240,000
Bảo hiểm vật chất
Hộp đen
23,660,000 23,660,000
TỔNG CHI PHÍ 853,660,000       189,660,000

Related Posts

Chi Phi Lăn Bánh Xe Ford Transit Tiêu Chuẩn 2016 tại Sài Gòn
4/ 5
Oleh