5/ Ford Transit 2016 chỉ có 2 phanh đĩa cho 2 bánh trước thôi đúng không ?

5/ Ford Transit 2016 chỉ có 2 phanh đĩa cho 2 bánh trước thôi đúng không ?


Ford Transit 2016 đã được  cải tiến hoàn toàn sử dụng 4 thắng đĩa cho cả 4 bánh để tăng thêm độ an toàn cùng với hệ thống ABS.

Related Posts

5/ Ford Transit 2016 chỉ có 2 phanh đĩa cho 2 bánh trước thôi đúng không ?
4/ 5
Oleh