Khi thay nhớt cho xe Ford Transit khoảng bao nhiêu Lít?

 Khi thay nhớt cho xe Ford Transit khoảng bao nhiêu Lít?


Khi thay nhớt cho xe khoảng bao nhiêu Lít?
7 lít khi thay nhớt, 7,5 lít khi thay nhớt và lọc nhớt.

Related Posts

Khi thay nhớt cho xe Ford Transit khoảng bao nhiêu Lít?
4/ 5
Oleh